IKC Ulm

U mjesecu maju 2014. godine ministarsko vijeće je donijelo zaključak da se pilot projekat islamske vjeronauke prolongira do 2017/18 školske godine. U 2015/16. godini islamska vjeronauka se održava na 68. škola u kojoj predaju 60. učitelja i učiteljica.
U sklopu proširenja pomenutog  projekta, državna vlada se udružila sa islamskim organizacijama i odlučila da pokrene projekat Savjetodavnog odbora za podršku daljeg širenja islamske vjeronauke i implementiranja u svim školama.
Na prvom sastanku savjetodavnog odbora 11.11.2015. bio je prisutan i premijer Winfried Kretschman koji je između ostalog rekao: "Za mlade muslimane, je važno da njihova vjeronauka - kao i drugi predmeti- bude sasvim normalan dio školskog života. Mnogi roditelji su izrazili svoju zahvalnost da njihova djeca mogu na njemačkom jeziku produbiti svoje znanje o svojoj religiji.“
Cilj projekta Savjetodavnog odbora je da islamske organizacije nakon završetka pilot projekta preuzmu zajedničko koordiniranje islamske vjeronauke u 2018. Ovaj odbor stoji na raspologanju Ministarstvu kulture kao savjetodavno tijelo u svim pitanjima koja se odnose na islam. To uključuje osnivanje i razvoj planova za vjeronauku, razvoj nastavnih modela, razvoj nastavnih materijala, obezbjeđivanje sa svim što je neophodno za vjeronauku te organizovanje sadržaja kao i  obrazovanja nastavnika i njihova dalja specijalizacija.
Ovaj projekat je također značajan zbog velikog broja izbjeglica iz Sirije, Iraka i Afganistana, te je važno da se ojača vjeronauka u školama u zemlji. Potražnja muslimanskih roditelja za takvim obrazovanjem  je već visoka i biće intenzivirana u budućnosti. Projekt Savjetodavnog odbora je važno tijelo kako bi zajedno sa islamskim organizacijama ponudili islamsku vjeronauku u školama u Baden-Württembergu.
Savjetodavni odbor sačinjavaju četiri krovne islamske organizacije i to: DITIB e.V., (Die Türkisch-Islamische Union der Anstalt für Religion) LVIKZ e.V.,  (Landesverband der Islamischen Kulturzentren in Baden-Württemberg),  IGBW e.V. (Islamische Gemeinschaft Baden-Württemberg),  i IGBD e.V. (Islamische Gemeinschaft der Bosniaken in Deutschland).
Članovi Savjetodavnog odbora projekta:
Predstavnik turske islamske unije za vjerske poslove (DITIB): 
Fatih Šahan,  (koordinator DITIB-a za pokrajinu Baden), studirao islamske nauke i katoličku teologiju na fakultetu u Freiburgu; dr. student na univerzitetu u Tübingenu; voditelj međureligijskog seminara u kršćansko-muslimanskom dijalogu.
Regionalnu federaciju islamskih kulturnih centara BW (LVIKZ) predstavlja: 
Mustafa Acar, studirao ekonomski inženjering u Karlsruhe; državno priznat pedagog za mlade; interna studija islamske teologije pri VIKZ.
Islamsku zajednica Baden-Württemberg  (IGBW) predstavlja: 
Rasim Gül, studirao islamsku teologiju u Turskoj, socijalnu pedagogiju u Njemačkoj, radi kao vjeroučitelj.
Islamsku zajednica Bošnjaka u Njemačkoj (IGBD) predstavlja: 
Mr. Bilal Hodžić, završio Gazi Husrev-begovu medresu u Sarajevu, Fakultet za islamsko pravo Muhamed bin Su’du u Emiratima, magistrirao na FIN-u u Sarajevu, trenutno referent muftiluka IZBNJ.
U Savjetodavni odbor ulaze i: 
Prof. Lejla Demiri (Zamjenik direktora Centra za islamsku teologiju na Univerzitetu u Tübingenu), za područje naučne izobrazbe budućih nastavnika.
Za područje daljeg obrazovanja i stručnog usavršavanja: Dr. Jörg Imran Schröter (Pädagogische Hochschule Karlsruhe, islamska teologija i religijska pedagogija), i Gokcen Tamer Uzun (Pädagogische Hochschule Ludwigsburg, islamska teologija i religijska pedagogija).
Za područje obrazovanja na višim službama: Gospodin učitelj Hakan Turan (Nacionalni seminar za nastavu i obrazovanje nastavnika u Stuttgartu)
Vjeronauka je obavezan predmet
U prostorijama Ministarstva za kulturu u Stuttgartu je 03.03.2016. održan treći sastanak Savjetodavnog odbora kojem su prisustvovali svi predstavnici islamskih zajednica kao i Savjetodavnog odbora.
Pored pomenutih sastanku su prisustvovali i Dr. Reip i gospodin Wulf koji su održali kraći referat na temu: Položaj vjeronauke na javnim školama u Baden-Württembergu. Na sastanku je dogovoreno da Savjetodavni odbor otvori svoju internet stranicu u sklopu Ministarstva za kulturu pod imenom „iru-kultus-bw.de“ na kojoj će biti prezentovane aktivnosti odbora kao i informacije vezane za islamsku vjeronauku.
Istaknuto je da vjeronauka u školama ima svoje zakonsko utemeljenje kao redovan predmet i da na osnovu tog zakona i muslimani imaju pravo na vjeronauku. Shodno zakonu o školama ondje gdje ima najmanje osam učenika dužnost je uspostaviti vjeronauku. Vjeroučitelji mogu biti samo one osobe koje posjeduju pedagošku izobrazbu akvivalentnu Njemačkom školskom sistemu.  Vjerske zajednice postavljaju plan vjeronauke shodno vjeronaučnim udžbenicima. Nadzor nad sprovođenjem vjeronauke će se vršiti putem iskusnih pedagoga koji će biti imenovani na tu poziciju čija zadaća će biti vođenje računa o nastavnom planu, satima i školskom redu.
Također je bilo govora o učešću učenika na vjeronauci gdje zakon daje pravo da roditelji odlučuju o vjeronauci a kada učenici postanu u vjerskom smislu pravno sposobni (14. godina) imaju pravo samostalno odlučiti.
Pitanje islamske vjeronauke u Baden-Württembergu se rješava na nivou ministarstva za kulturu i obrazovanje i očekuje se u narednih nekoliko godina da islamska vjeronauka postane sastavni predmet svih škola na regiji.