IKC Ulm

Jednom riječju se opisuje stanje Arabije prije dolaska Islama. Džahilijjet,ova riječ ne označava nepismenost, ona znači da tadašnji i tamošnji ljudi živješe u društvu porušenih društvenih vrijednosti. Uistinu, to predposlaničko vrijeme u Mekki, Medini, Arabiji bilo je takvo da se svaka nastranost i grijeh tu mogla naći. U tom društvu, jači je tlačio slabijeg. Obespravljenih je bilo mnogo a posebno je to bila žena. Njena potlačenost je bila do te mjere došla da je bilo sramotno dobiti žensko dijete pa se ono u zemlju živo sahranjivalo. MeĐuljudski i međuplemenski sukobi su obilježili stoljeća života na Arabijskom poluotoku prije dolaska Islama. Širk je bio osnovno opredjeljenje ljudi i mogli bi reći zvanična religija. Kipovima se klanjalo, njih se štovalo, a Kaba, ta kuća Božija, Ibrahimovim i Ismailovim a.s., rukama sagraĐena, bijaše širkom i idolima onečišćena. Nešto sljedbenika Knjige živješe u Mekki. Čitajući u svojim objavama, Tevratu i Indžilu, znali su da će Allah poslati posljednjeg poslanika. Ne samo dasu znali da će poslanik doći, znali su kako on izgleda i znali su da će ga neke prirodne pojave nagovijestiti. Večeras u akšam nastupa dvanaesti Rebiu-l-ewel. Nastupa noć u kojoj se rodio odabranik Božiji. Bilježe historičari i Poslanikovi biografi da je te noći neki učeni Jevrej na nebu iznad Mekke vidio neobičnu zvijezdu. Iz Tevrata je znao da ona nagovještava veliki dogaĐaj pa je krenuo ulicama Mekke vičući: „O Kurejšije, da li se u vas večeras rodio kakav dječak? Tako mi Boga večeras se rodio Poslanik ummeta“.

Inače su Jevreji i Kršćani kao monoteisti i sljedbenici Knjige upozoravali mekanske idolopoklonike da se klonu kumira i da vjeruju jednog Boga. Upozoravali su ih da to što čine nije dobro i da će sigurno doći Poslanik svim ljudima poslan. Nagoviješten je u Knjizi, datoj im. O tome Allah dž.š., kaže: „Oni kojima smo dali Knjigu znaju Poslanika kao što sinove svoje znaju, ali neki od njih doista svjesno istinu prikrivaju“./Bekare,146./. Ovo naše vrijeme, iako je vrijeme svakovrsnog napretka, vrijeme informatičke revolucije, ne usrećuje. Čovjek je danas toliko tehnički, tehnološki, naučno iskoračio da je tim naučnim otkrićima sebe samog u opasnost doveo. Uprkos svim tim izumima koji život čine lakšim, društvene vrijednosti su u krizi. Poremećeni su kriteriji po kojima se vrijednuju i ljudi i stvari. U tom moralnom aspektu života, slobodno se može tvrditi da čovjek današnji živi svojevrsni savremeni džahilijjet. Ta riječ džahilijjet ni danas ne označava nepismenost, ona označava neprihvatanje vrijednosti koje usrećuju čovjeka na Dunjaluku i spašavaju na Ahiretu. I danas, i lokalno i globalno, jači tlači slabijeg, obespravljenih je mnogo. Međuljudski odnosi su i sada u ozbiljnoj krizi. Međrodbinski odnosi također.

Ni današnji čovjek nije imun na širk, i veliki i mali. Čovjek se ovaj sadašnji okrenuo profitu i užitku, to mu je idol i božanstvo i tim kumirom je onečistio svoj život, ugrozio porodicu i društvo a čovječanstvo u cjelini, što uzrokujući klimatske promjene što ratovima i nemirima, doveo na rub propasti.

U akšam će nastupiti dvanaesti Rebiu-l-ewel. To je dvanaesta noć mjesecu, tom Zemljinom satelitu i u njoj skoro da će do punine, uštapa, svog doći. Svjetlom svojim će obasjati nam puteve životne i to će svjetlo prosjati u naše kuće i nagovijestiti: „Večeras se rodio Poslanik ummeta“. Dolazi vam i donosi rješenje za vaš dunjalučki život. Donosi propise koji vam sreću i uspjeh garantuju i pokazuje vam put koji vas Džennetu vodi.

„Vi u Poslaniku imate divan uzor za onoga koji se nada Allahovoj milosti i nagradi na onom svijetu i koji često Allaha spominje“./Ahzab,21./. Kroz mjesečinu Rebiu-l-ewelske noći, dječaci vide Muhammeda, odgovornog pastira, poslušnog majci sina i dobrog posinka. Vide dječaka koji im uzor treba biti kako bi i oni sve svoje obaveze na vrijeme i tačno ispunjavali. Poslanik želi da budete sretni djeco, a sreću vam donosi škola i mekteb, sreća je vaša u skladnoj porodici, brižni roditelji, to je sreća. Da iz džahilijjeta savremog doba izađemo, Poslanik želi i traži. Na tom si putu, na putu koji ka Poslaniku vodi ako ne zaboravljaš knjigu i zadaću, školske obaveze, porodične odnose i ako tražiš prijatelja u onim svojim vršnjacima koji te neće stranputicom odvesti.

Upozorava nas neki glas iz nas. Savjest naša progovara jer ona zna da to stanje u kojem je naše društvo nije dobro. Upozorava nas, doći će Poslanik. Večeras je ta noć u kojoj je on s.a.v.s., roĐen. Mjesec je skoro pun, pa kroz vedru rebiu-l-ewelsku noć, omladino naša gledajte Poslanika koji vam kazuje da musliman živi čedno i čisto. Uzor sam vam, zato pravi put birajte a na njemu je brak osnovna i vrhunska zaštita od šejtana. Kroz vedru noć Poslanikovoga rođenja, riječi njegove odjekuju: „O omladino, ko ima uslove neka se ženi“. Šta su uslovi? Nije uslov kupljen i namješten stan. Nije uslov imati auto niti je uslov imati obezbijeđen novac za bračno putovanje. Poslanik kaže: „Ko se probudi zdrav i ima taj dan šta da jede, on je sretan“. U čemu mi danas tražimo sreću? Predislamski arapi su je tražili u idolopoklonstvu i što većem profitu i zaradi. Bijaše im sve jedno što zarađuju na tuđoj muci i suzama. Svi koji su ustrajali na tom putu džahilijjetskom, ostali su bez spomena. Oni koji su svjetlo rebiu-l-ewelske noći prigrlili, njih čovječanstvo slavi kao najbolju generaciju.

Omladino, djevojke i mladići, u Poslaniku uzora tražite. On se u dvadeset petoj oženio. Ne odgađajte život i ne bježite od problema. Životu se radujte i problemima u susret idite, jer ko Allaha ima sa sobom, zna da nema nerješivog problema. Kome će ostati ove silne džamije, škole i vrtići, ovi gradovi i sela ako od braka bježite i iza granice Božijeg zadovoljstva živite.

Kao što su sljedbenici Knjige, Mekke stanovnike upozoravali, doći će Poslanik, promijenite se, nas upozorava Knjiga. Doći će dan kada ćete biti pitani, je li vam Poslanikov put bio životni izbor? Jeste li se opredijelili za namaz, za dobročinstvo za ljubav i slogu međusobnu, za uvažavanje i poštivanje? Jeste li se opredijelili za odgoj djece u duhu vjere naše ili ste ih prepustili djeda mrazu, i modi potrošačkog vremena koje pred sobom sve

uništava? Jeste li se opredijelili za društvo u kojem se poštuju pravila ili ste živjeli tako da pravila važe samo za siromašne i nemoćne? Jeste li se opredijelili za poštenje ili vam je sve jedno što se ljudi bogate na tuđoj muci i suzama? Jeste li se opredijelili za rad, red i sklad ili vam je najvažnije doći do dobiti i profita bez brige o haramu i halalu?

Rebiu-l-ewelska noć nas upozorava da će doći dan kad će nam jedino biti važno, je li nas Poslanik koji se večeras rodio prepoznao kao svoje sljedbenike ili nije. Bit će tada važno je li nam on bio uzor ili smo život prema lažnim uzorima ravnali.

Uzvišeni Bože, u naša srca usadi ljubav prema Poslaniku.Amin!

Izet ef. Čamdžić

02.01.2015.god.