IKC Ulm

Svi ono koji žele da provjere svoje znanje iz mektebske nastave iz Ilmihala broj 3 mogu kviz preuzeti klikom na sliku. Na raspolaganju su dvije verzije. Prva sa 45 pitanja i druga verzija u kojoj od 45 pitanja budu nasumično izabrana 15 pitanja.

Verzija 1. sa 45 pitanja

Verzija 2. sa 15 pitanja po kvizu